Loading...

Predstavljanje aktivnosti kancelarije

Zaštita bilja

Problem zaštite bilja je prisutan od samog početka poljoprivredne proizvodnje u istoriji čovečanstva. Otkad čovek na osnovu svojih potreba, samosvesno gaji biljne kulture mora da se bori protiv raznih štetočina, gljiva i raznih vrsta korova.

Zaštita bilja uključuje aktivnosti vezane za zaštitu biljnih kultura kao i poboljšanje kvaliteta i količine prinosa. Zaštita bilja je sastavni deo poljoprivredne proizvodnje, odnosno tehnologije gajenja biljnih kultura.

Zadaci na polju zaštite bilja:

  • Zaštita gajenih biljnih kultura i skladištenih proizvoda od štetočina, bolesti i korova (otklanjanje štete)
  • Karantin, odnosno istrebljenje štetočina, otklanjanje korova (mere predostrožnosti)
  • Blokiranje prodaje i prerade biljnih proizvoda, koji sadrže pesticide štetne po čovekovo zdravlje (bezbednost u ishrani)


Đubrenje i obogaćivanje tla i agrotehnika

Naša Kancelarija vrši razne stručne konsalting usluge vezane za agrotehniku, đubrenje i obogaćivanje tla i zaštitu bilja.
U cilju lakšeg rada na terenu kupili smo mobilnu laboratoriju za analizu tla (Lasa 2800 eco). Zahvaljujući laboratoriji za manje od dva sata imamo rezultate analize datog zemljišta. Procenat nitrogena u tlu se dobije odmah, a sastav makro-, mezo- i mikroelemenata se zna nakon 1-1,5 sata sušenja. Nakon analize u skladu sa potrebama poljoprivrednika priprema se predlog za određenu kulturu i željeni nivo proizvodnje.

Najvažniji aspekti pripreme predloga su brzina, mnogostranost, fleksibilnost i profesionalnost. Poljoprivredni proizvođač mora jasno da vidi i razume predlog plana, stoga je obavezna tačna i uspešna interpretacija i objašnjenje rezultata od strane profesionalnog konsultanta. To je najveći izazov za nas, a ujedno i naš prvenstveni cilj.

Profesionalni savet u pojedinim slučajevima može da sadrži predlog za:

  • agrotehniku (način obrade)
  • pomoć pri izboru setvenog semena
  • saveti za đubrenje uz analizu uzorka tla
  • zaštita bilja


Konsalting u oblasti bezbednosti hrane i kontrole kvaliteta

Živimo u vremenu u kojem se bezbednost hrane podrazumeva. Kupci ne žele proizvode neproverenog kvaliteta i očekuju da budu usluženi na pravi način. Sve je to u skladu sa željom kompanija koje su aktivne u prehrambenoj industriji, tj. da proces proizvodnje bude u skladu sa zakonom, a i sa željama kupaca.

1. Interpretacija zakonske regulative o bezbednosti hrane, što uključuje kontrolu objekata u kojima se odvija proizvodnja u prehrambenoj industriji, zakonske propise vezane za infrastrukturu i obeležavanje proizvoda, itd.
2. Uvođenje i primena sistema bezbednosti hrane HACCP, koji je zakonom propisan počev od 2010. godine i to za celokupan lanac proizvodnje u prehrambenoj industriji (sem primarne proizvodnje).
3. Sem najčešće korišćenog standarda ISO 9001: koji je uveden počev od 2008. godine, uvođenje sledećih standarda:
- ISO 22 000:2005 i FSSC 22 000 sistemi kontrole bezbednosti hrane
- FAMI-QS (za proizvođače hrane za životinje)
- IFS (Food, Logistic, Broker, itd.) međunarodni standard i BRC za prehrambenu industriju
-- ISO 14001:2004 ekološki sistemi kontrole – profesionalni konsalting o zaštiti životne sredine.
- MSZ 28001:2008/ SRPS OHSAS 18001:2008 konsalting u oblastima zdravstvene zaštite na radnom mestu i sistema kontrole bezbednosti.
4. GLOBAL.G.A.P.- u našoj regiji se koristi uglavnom u proizvodnji svežeg voća i povrća.
5. Konsalting u oblasti tehnologije u prehrambenoj industriji.
6. Konsalting o sertifikaciji bezbednosti hrane i drugih sistema menadžmenta, učešće u izboru komisije za sertifikaciju, učešće na audiciji.
7. Profesionalni konsalting u eko- i biofarmingu u oblasti sertifikacije i propisa.
1. Širenje kompetencija u bezbednosti hrane, kontroli kvaliteta, zaštiti životne sredine, kompanijskog menadžmenta, učešće u radu stručnih foruma,
2. Generisanje, organizacija, implementacija konkursa i projekata, odnosno uspostavljanje stručnih i kompanijskih kontakata.

Upoznavanje sa našim prirodnim bogatstvima uz profesionalne vodiče

Vojvodina je veoma raznolika pokrajina sa mnogobrojnim prirodnim bogatstvima. Raspolažemo oranicama koje su među najboljima u celoj Evropi, zatim poznate su pustare i šume sa njihovom jedinstvenom florom i faunom, termalne vode, rezervati prirode sa zaštićenim vrstama, kulturno istorijski spomenici i lokacije itd. Naš cilj je da predstavimo prirodu i znamenitosti našeg regiona pred širokom publikom.

U okviru naših usluga nudimo aranžmane izleta za porodice, družine, poslovne partnere u cilju upoznavanja prirodnih bogatstava Vojvodine. Naš vodič-saradnik je upućen u poljoprivredu i zaštitu životne sredine i uz njegovu pomoć naši gosti mogu da se upoznaju sa poljoprivrednom strukturom našeg regiona i sa rezervatima prirode. Takođe organizujemo posete do lokacija i spomenika od velikog kulturološkog i istorijskog značaja. Posetioci mogu da se upoznaju sa karakterističnim vrstama životinjskog i biljnog sveta Vojvodine, odnosno pružamo mogućnost da se upoznate sa pojedinostima lovstva i lovnog turizma u Vojvodini. Svi ovi sadržaji – bilo u paketu ili odvojeno - dostupni su za naše posetioce.

Scroll to Top