Loading...

Inovaciona istraživanja+Razvoj


Inovaciona istraživanja+Razvoj

Cilj Kancelarije za inovacije u poljoprivredi je da aktivno učestvuje u razvoju agrara u regionu. Najefikasnije delatnosti na tom polju su prezentacija inovacija u poljoprivredi i pomaganje implementacije istih. Kancelarija organizuje kurseve i manifestacije za promociju nauka i strukovnih delatnosti (Put nauka), naši saradnici takođe učestvuju na konferencijama i Kancelarija vrši izdavačku delatnost (Susret Vojvođanskih Mađarskih Naučnika), u okviru praktične nastave na fakultetu studentima prenosimo iskustva koja koristimo u naučno-istraživačkom radu i na raznim konkursima (IPA, Horizont 2020).

Zgrada naše Kancelarije za inovacije i internet stranica pružaju odgovarajući prostor i površinu za predstavljanje inovacija u poljoprivredi. Naši saradnici u okviru njihovih aktivnosti na polju informisanja, konsaltinga i organizacije mogu da predstave i promovišu inovacije. Stručni saradnici programa Fondacije „Pro Scientia Naturae” pomažu u implementaciji i daljeg usavršavanja inovacija.

Scroll to Top