Loading...

Az iroda tevékenységének bemutatása

Növényvédelem

A növényvédelem problémája a növénytermesztés kialakulásától kezdve folyamatosan foglalkoztatja az emberiséget. Amióta az ember saját igényeinek alapján, tudatosan termeszti a növényeket, azóta állandóan harcolnia kell a különböző kártevőkkel, gombákkal, illetve gyomfélékkel.

A növényvédelem kifejezés alatt azon tevékenységek körét értjük, amely a termesztett növények egészségi állapotának megóvására, fenntartására, továbbá a terméshozam, illetve a termésminőség növelésére irányul. A növényvédelem a korszerű növénytermesztési technológia elválaszthatatlan része.

A növényvédelem feladata:

  • Termesztett- és haszonnövényeink, valamint a tárolt termények védelme a kártevőktől, kórokozóktól és a gyomnövényektől (kárelhárítás)
  • A karantén, azaz a veszélyes károsítók behurcolásának, elterjedésének megakadályozása (megelőző intézkedések)
  • Az egészségre ártalmas növényvédő szer-maradékot tartalmazó növények felhasználásának, forgalmazásának megakadályozása (élelmiszer biztonság)


Talajerő-utánpótlás és agrotechnika

Intézményünkben a szaktanácsadási tevékenység több formában is működik. Kezdve az agrotechnikai sajátosságoktól a tápanyagutánpótláson át a növényvédelemmel bezárólag.
Terepi munkánk megkönnyitése céljából beszereztünk egy mobil talajlabort (Lasa 2800 eco) amivel akár 2 óra leforgása alatt a kivett talajmintákból ’’eredményt’’ tudunk produkálni. A talaj össz nitrogén tartalmát azonnal, talajoldatból, a többi makro-, mezo- valamint mikroelem ellátottságot pedig 1-1,5 órás száritás után kifejezhetjük. Ezután pedig a gazdák igényeit figyelembe véve elkészithetővé válik az ajánlás a kivánt növénykultúrára és termésszintre.

Legfontosabb szempontok az ajánlás elkészitésénél a gyorsaság, sokoldalúság, rugalmasság és szakszerűség. A termesztőnek tisztán kell látnia, értenie a számára elkészitett tervet, ennek elengedhetetlen feltétele szaktanácsadói részről az eredmények sikeres interpretációja, magyarázata. Ezt tartjuk a legfontosabb kihivásunknak, és elérendő célunknak is egyben.

A szaktanács esetenként magába foglalhat ajánlást az:

  • agrotecnikára (művelésmódok)
  • vetőmagválasztás megkönnyitése
  • talajmintavétellel egybekötött tápanyagutánpótlás
  • növényvédelem


Élelmiszerbiztonság és minőségirányítás

Manapság egyre inkább előtérbe kerül az a tendencia, hogy az élelmiszerbiztonság megléte alapértelmezetté válik. A vevők nem szeretnének bizonytalan minőségű árut vásárolni, e mellett azt várják el, hogy a kiszolgálásuk is zökkenőmentesen valósuljon meg. Mindez összecseng a termelők és feldolgozók belső igényével, miszerint a folyamataikat a jogszabályi és vevői igényeknek megfelelően alakítsák ki.

1. Élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos jogi szabályozás értelmezése, amely magában foglalja többek közt az élelmiszer feldolgozás épületeinek a megfelelőségét, az infrastrukúrával kapcsolatos jogszabályi kívánalmakat, a termék jelölésével kapcsolatos előírásokat, stb.
2. A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetése és alkalmazása, amelynek alkalmazását a jogszabály Szerbiában 2010 óta látja elő az egész élelmiszerlánc területére, (kivéve az elsődleges termelés).
3. Az legszélesebb körben alkalmazottISO 9001: 2008-as minőségirányítási szabvány bevezetése mellett a következő szabványok bevezetése:
- ISO 22 000:2005 és FSSC 22 000 Élelmiszer-biztonságiirányítási rendszerek
- FAMI-QS (állati takarmány előkeverékek alapanyag nyártói számára)
-IFS (Food, Logistic, Broker,stb.) Nemzetközi kiemelt szabvány-és BRC az élelmiszeripar számára
-- ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszerek- környezetvédelemmel kapcsolatos szaktanácsadás.
- MSZ 28001:2008/ SRPS OHSAS 18001:2008 Munkahelyi egészségvédelem és biztonság-irányítási rendszerrel kapcsolatos szaktanácsadás.
4. GLOBAL.G.A.P.- térségünkben a friss zöldség és gyümölcstermesztésben terjed el leginkább az alkalmazása.
5. Élelmiszertechnológiával kapcsolatos szaktanácsadás.
6. Konzultáció az élelmiszerbiztonsági és más menedszment rendszerek tanúsíttatásával kapcsolatban, közreműködés a tanúsító testület kiválasztásában, részvétel az auditon.
7. Szaktanácsadás az Öko/BIO gazdálkodással kapcsolatos előírások teljesítésének és tanúsíttatásának a területén.
1. Az élelmiszerbiztonsággal, minőségirányítással, környezetvédelemmel, vállalati menedzsmenttel kapcsolatos kompetenciák bővítése, szakmai kerekasztalokon történő részvétel,
2. Pályázatok és projektek generálása, szervezése, megvalósítása, valamint szakmai és vállalati kapcsolatok kialakítása.

Természeti értékeink és területeink bemutatása szakmai vezetéssel

Vajdaság nagyon összetett és változatos területi egység, amely sokrétű és számos természeti kinccsel rendelkezik. Természeti értékeink közé tartoznak az európai szinten is kiváló minőségű termőföldek, puszták és erdők állat– és növényvilágukkal, a termál– és gyógyvizek, védett természeti területek, állat– és növényfajok, kultúrtörténeti emlékek és emlékhelyek stb. Célkitűzésünk, hogy minél szélesebb körrel megismertessük vidékünk természetföldrajzát.

Szolgáltatásaink körében szakmai vezetést nyújtunk családoknak, baráti társaságoknak, üzleti partnereknek Vajdaság természeti értékeinek meglátogatására, megismerésére. Az agrárszférában és a természetvédelemben is jártas munkatársunk kíséretében vendégeink megismerhetik vidékünk mezőgazdasági struktúráját, bejárhatják a védett természeti területeinket. Történelmünk jelentős kultúrtörténeti emlékeinek meglátogatására is lehetőséget biztosítunk. Bemutatjuk állat- és növényvilágunkat, barátkozhatunk néhány jellegzetes képviselőjükkel. Továbbá betekintést tudunk nyújtani a vadászat és a vadgazdálkodás világába is. Ezen programcsomagokat külön-külön, de akár összegezve, több témakört átölelve is igényelhetik megrendelőink.

Scroll to Top